Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασικοί μέτοχοι είναι η οικογένεια του Θωμά Γεωργάκη που είναι επίσης ο Ιδρυτής της ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ. Εκτός του ιδίου οι υπόλοιποι μέτοχοι κατέχουν θέσεις κλειδιά στη διοίκηση και στην παραγωγική διαδικασία της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ.