Ιστορικό

1989 – Ίδρυση της εταιρίας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΤΕΒΕ

Η εταιρία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΤΕΒΕ ιδρύεται ως παρακλάδι της τεχνικής εταιρίας ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ και δραστηριοποιείται κατ’αρχήν στήν βόρεια Ελλάδα σε έργα οδοποιίας (περιφερειακή Θεσσαλονίκης), υδραυλικά και έργα ΝΑΤΟ (αγωγός δεξαμενής και αντλιοστάσια καυσίμων). Έκτοτε συμμετείχε στα έργα κατασκευής της ΑΤΕΜΚΕ υπό μορφή κοινοπραξίας.

2000 – Ανεξαρτητοποίηση της εταιρίας από τον όμιλο ΑΤΕΜΚΕ

Το 2000 η εταιρία κίνείται πλέον ανεξάρτητα από την ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ στόν χώρο των κατασκευών.

– Απόκτηση πτυχίου ΣΤ” τάξης

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΤΕΒΕ κατέχει εργοληπτικό πτυχίο ΣΤ” τάξης από τον Μάρτιο του 2002.

2003 – Απόκτηση πτυχίου Δ” τάξης

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΤΕΒΕ κατατάσεται στήν Δ” τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Εταιριών μετά την επανάκριση των Κατασκευαστικών Εταιριών σύμφωνα με το Ν.2940/2001

2004 – Η εταιρία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ επεκτείνει την δράση της σε άλλους τομείς στίς κατασκευές

Από το 2004 και μετά η εταιρία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ επεκτείνει την επιχείρηση και σε άλλους τομείς των κατασκευών όπως οι κατασκευές κτιρίων καθώς και η πιλοτική εφαρμογή της επανάχρησσης τεσσάρων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Αμφισσας (2006). Μια πολύ ευαίσθητη πτυχή του τομέα κατασκευών που τιμά την ιστορία και τούς ανθρώπους. Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες.

2005 – Πώληση των μετοχών στήν εταιρία ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ

– Η εταιρία επεκτείνει την δράση της σε όλη την Ελλάδα. Λεπτομέρειες
– Πώληση του ποσοστού (76%) των μετοχών που κατείχε της εταιρίας ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ

2006 – Αναδιοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου

2007 – Νέες επιχειρηματικές κατευθύνσεις στήν πορεία της εταιρίας

Νέες επιχειματικές κατευθύνσεις για την εταιρία όπως η «Κατασκευή της υποδομής, του ηλεκτρικού δικτύου καθώς επίσης και η υλοποίηση 816 εποχιακών κατοικιών για την ελληνική συνεργασία κατασκευής του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) στήν Ιστιαία». Μια στροφή στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες.

2008 – Νέα έργα οδοποιίας στην περιοχή της έδρας μας, στην Φωκίδα

2008 – Ολοκλήρωση των έργων υποδομής στην Ιστιαία και γενικότερη κατεύθυνση & καθιέρωση στο management θυγατρικών υπό ίδρυση real estate με στόχο ειδικότερα την προσέλκυση ξένων επενδυτών