Στόχοι – Προοπτικές

Ο κύριος στόχος της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε είναι η γρήγορη και αποτελεσματική απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών όσον αφορά την ποιότητα και το κόστος. Η εταιρεία μας έχει ως βάση της την πολυετή εμπειρία την άρτια οργάνωση και την ποιότητα του προσφερομένου έργου, που της επιτρέπει να οραματίζεται την επέκταση της δράσης της σε όλο το φάσμα του τομέα των κατασκευών με σκοπό την ισχυροποίηση του ονόματος και της θέσης της στην εγχώρια αγορά καθώς και την επέκτασή της στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη των παραπάνω δίδει πρωτίστως σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό της προσφέροντας ευκαιρίες και ενισχύοντας συνεχώς τις γνώσεις και τις ικανότητες αυτού μέσω προγραμμάτων και σεμιναρίων διασφαλίζοντας έτσι το υψηλό επίπεδό του.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας έχει μια συνεχόμενη και ικανοποιητική αύξηση από χρόνο σε χρόνο και επιδίωξη μας είναι η αύξηση αυτή να φτάσει το 50% στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η στρατηγική της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επενδυμένου κεφαλαίου , η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και η καλύτερη διείσδυση της στην αγορά ώστε να συναντήσει τις προσδοκίες των επενδυτών του παρόντος και του μέλλοντος.

Ειδικότερα με την πιλοτική ανάπτυξη – εκμετάλλευση του συγκροτήματος του συνεταιρισμού του Ι.Κ.Α., προχωράει σε νέες δράσεις παρόμοιου τύπου, καθότι ήδη με το παραπάνω project, καθιερώθηκε στην ευρύτερη αγορά και ήδη διαπραγματεύεται (έχοντας εξασφαλίσει και την χρηματοδότηση από συγκεκριμένη τράπεζα) με άλλους πέντε συνεταιρισμούς τη συνεργασία.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε ακολουθεί συγκεκριμένες τακτικές σχεδίασης έτσι ώστε να επιτύχει όλους τους στόχους που αναφέρονται παρακάτω:

• Υποστήριξη της αυτονομίας στην διοίκηση των εργασιών με σταθερό έλεγχο στην οικονομική, ποιοτική και χρονική απόδοση.
• Επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
• Ανεύρεση και εφαρμογή καινούργιων τεχνολογιών και μεθόδων εργασιών