Υπηρεσίες

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ειδικεύεται στην κατασκευή κτιρίων, κτιριακών συγκροτημάτων, εκπαιδευτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών συγκροτημάτων, ειδικής χρήσης εγκαταστάσεων. Έχουμε συνεργαστεί με διευθυντές κατασκευών, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εταιρίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν γενικές κατασκευές, διοικητικές κατασκευές, σχεδιασμούς κτιρίων και προγράμματα ανάπτυξης.

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα λιμενικά έργα απαιτούν αναδόχους που διαθέτουν εξειδίκευση και εξοπλισμό για γρήγορη ολοκλήρωση κατασκευής λιμανιών. Έχουμε ολοκληρώσει μια ποικιλία λιμανιών και άλλων ναυτικών εργασιών.

 

ΟΔΙΚΑ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ αρχικά ως θυγατρική της ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ και στη συνέχεια αυτόνομα έχει κατασκευάσει εθνικές οδούς και γέφυρες σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Σήμερα συνεχίζει να κατασκευάζει οδικά έργα καθώς και σιδηροδρομικές γραμμές, μηχανοστάσια τρένων και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις.

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ έχει εκτελέσει έργα για στρατιωτικούς σκοπούς. Έχει κατασκευάσει έργα υποδομής για το ΝΑΤΟ στη Βόρεια Ελλάδα. Αναφερόμαστε στην κατασκευή αγωγού – αντλιοστασίων – δεξαμενών καυσίμων στη τμήματα Λαγκαδά – Στρυμόνα και Στρυμόνα – Καβάλα.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο τύπο εργασιών στον τομέα σχεδιασμού και εφαρμογής για σημαντικά ενεργειακά προγράμματα. Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες κατασκευαστικής διοίκησης και τον τρόπο ανάπτυξης αιολικών πάρκων, καθώς και προγράμματα σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.