Αντικατάσταση ελαστικών υποθεμάτων σε ολόσωμους προεντεταμενους στρωτήρες από τον Σ.Σ. Κιάτου έως τον Σ.Σ. Αεροδρομίου

Αντικατάσταση ελαστικών υποθεμάτων σε ολόσωμους προεντεταμενους στρωτήρες από τον Σ.Σ. Κιάτου έως τον Σ.Σ. Αεροδρομίου

Αντικατάσταση ελαστικών υποθεμάτων σε ολόσωμους προεντεταμενους στρωτήρες από τον Σ.Σ. Κιάτου έως τον Σ.Σ. Αεροδρομίου στα όρια δικαιοδοσίας του τμήματος συντήρησης γραμμής Αθηνών.

 

Φωτογραφικό αρχείο