Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (β” φάση)

Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (β” φάση)

 

 

Φωτογραφικό Αρχείο