Αποκατάσταση ζημιων από σεισμό στο λιμάνι της Νάξου

Αποκατάσταση ζημιων από σεισμό στο λιμάνι της Νάξου

Με την εργολαβία  «Αποκατάσταση ζημιών στο λιμένα Νάξου μετά τη θεομηνία της 22.1.2004 Β’ Φάση Έργων», κατασκευάσθηκε η Β’ Φάση εργασιών αποκατάστασης κι επισκευής του Λιμένα της νήσου Νάξου, ο οποίος υπέστη σημαντικές ζημιές μετά την θύελλα της 22.01.2004.

Το αντικείμενο των Έργων της Β’ Φάσης, που εκτελέσθηκαν, συνοπτικά περιλαμβάνει:

  • Επεμβάσεις σε  περιοχές των έργων του μώλου που συνδέει το μικρό νησί του «Απόλλωνα» με την κυρίως νήσο της Νάξου (βορειοανατολικό τμήμα λιμένα), και συγκεκριμένα, αποκαταστάσεις πλακοστρώσεων,  του ρηγματωμένου προβλήτα και των κρηπιδότοιχων
  • Κατασκευή περιμετρικού τοιχείου για την προστασία του μικρού νησιού που βρίσκεται ο ναός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας (λιμενίσκος αλιευτικού καταφύγιου στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα του λιμένα Νάξου)
  • Την προστασία του νοτιοανατολικού τμήματος του λιμένα Νάξου με φυσικούς ογκόλιθους, καθώς και την κατασκευή πλακόστρωτης οδού στην περιοχή του Μετεωρολογικού Σταθμού και του Δημαρχείου

Τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος.

Κατά την κατασκευή,  τα έργα εποπτεύονταν από αρμόδιο Υπάλληλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η περιοχή του λιμένα της Νάξου.

Οι εργασίες εκτελούνταν κατά κανόνα σε περιορισμένο χώρο και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή με τη συνεργασία τοπικών φορών, ώστε να  υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση των κατοίκων της Νάξου. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν υπήρχε η δυνατότητα ανάπτυξης περισσοτέρων του ενός μετώπων εργασίας, αφού οι λειτουργίες του λιμένα ήταν συνεχείς και δεν θα μπορούσαν να διακοπούν λόγω έργων.

 

Αποκατάσταση Λιμένα Νάξου Αποκατάσταση Λιμένα Νάξου Αποκατάσταση Λιμένα Νάξου