Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως 3+489

Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως 3+489

 

Φωτογραφικό αρχείο