Κατασκεύη της παράκαμψης Γραβίας της Εθνικής οδού Λαμίας – Ναυπάκτου

Κατασκεύη της παράκαμψης Γραβίας της Εθνικής οδού Λαμίας – Ναυπάκτου

Με την εργολαβία «Εκτέλεση εργασιών πλήρους κατασκευής της παράκαμψης Γραβιάς», (‘Γτμήμα της Εθνικής Οδού Θερμοπυλών – Ιτέας Αντιρρίου ) κατασκευάσθηκε νέα οδός για την παράκαμψη του Δήμου Γραβιάς, συνολικού μήκους 2.444,65μ.

Συγκεκριμένα το κατασκευασθέν έργο αφορά:

  • Την κατασκευή νέας οδού συνολικού πλάτους 12,50μ. με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75μ. έκαστη και ΛΕΑ εκατέρωθεν, πλάτους 2,50μ.
  • Την κατασκευή τριών ισόπεδων κόμβων στις χ.θ. 0+122,09 – 1+805,32 – 2+244,65.
  • Την κατασκευή κάτω διάβασης στη χ.θ. 1.117,78.
  • Την κατασκευή δύο κιβωτοειδών οχετών, ανοίγματος 3*3,στις χ.θ. 1.152,44 και 1.652,30
  • Την κατασκευή σωληνωτών οχετών, στραγγιστηρίων και επενδεδυμένης τάφρου όπου προβλεπόταν από την μελέτη.
  • Την απαιτούμενη από τη μελέτη, σήμανση – ασφάλιση της οδού.
  • Έργα ηλεκτροφωτισμού στους πιο πάνω κόμβους
  • Φυτοτεχνικά έργα σε όλο το μήκος της οδού.

Το έργο ολοκληρώθηκε και ο δρόμος παραδόθηκε σε κυκλοφορία εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Στη φάση κατασκευής επιτεύχθηκε ο απαιτούμενος συντονισμός των επί μέρους τομέων εργασίας, που είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

 Φωτογραφικό Αρχείο

DSCN1592 GR2 WORKS_FIN_LAMIA_NAFP_01 WORKS_FIN_LAMIA_NAFP_02 WORKS_FIN_LAMIA_NAFP_03 WORKS_FIN_LAMIA_NAFP_07 WORKS_FIN_LAMIA_NAFP_04 WORKS_FIN_LAMIA_NAFP_05 WORKS_FIN_LAMIA_NAFP_06