Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρίδα φαινόμενα

Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρίδα φαινόμενα

Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρίδα φαινόμενα στις θέσης όδευσης της Ε. Ο. Φτερη-Βαθυκαμπος-Κρυονερι

 

Φωτογραφικό αρχείο