• Κατασκευή κόμβου Ξηριωτισσας

    Κατασκευή κόμβου Ξηριωτισσας

  • Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου - Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως 3+489

    Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου - Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως 3+489

  • Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρίδα φαινόμενα

    Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρίδα φαινόμενα

…on QUALITY on TIME on BUDGET!

Sveti Stefan Hotel Complex In Montenegro

Sveti Stefan Hotel Complex In Montenegro

Construction works for luxury apartments and restaurants, including 3 swimming pools for the island of Sveti Stefan (area of 10.000 m2).

Read more…

Construction of infrastructure works at the Evia Island

Construction of infrastructure works at the Evia Island

The project concerns the construction of infrastructure works at the area of Personnel Union of Hellenic Social Insurance Institute.

Read more…

Road Atalanti – Viotia County Boundaries

Road Atalanti – Viotia County Boundaries

Improvement and widening of the road Atalanti – Livadia, section E, from the settlement Sfaka until the junction with Old Nation Road Athens – Lamia.

Read more…

Road Topolia – Kastomatado Protection In Chania County

Road Topolia – Kastomatado Protection In Chania County

Road Topolia – Katsomatado protection works at the canyon and tunnel of 1.0 km length.

Read more…